vzťahy

Vysvetľujeme, čo sú medziľudské vzťahy, ich charakteristiky a príklady. Aj to, ako prebieha komunikácia.

Medziľudské vzťahy sú nevyhnutné pre rast jednotlivca.

Čo sú to medziľudské vzťahy?

Keď hovoríme o medziľudských vzťahoch, máme na mysli spôsob spájania, ktorý existuje medzi dvoma alebo viacerými osôb, na základe emócií, pocitov, záujmov, sociálnych aktivít atď.

Tieto typy vzťahov sú základom života v spoločnosti a vyskytujú sa odlišne v mnohých každodenných kontextoch, ako napr rodina, priatelia, pracovné prostredie, športové kluby, manželstvá a mnohé ďalšie, pokiaľ existuje možnosť, že dvaja alebo viacerí ľudia komunikujú trvalo.

Okrem toho sú súčasťou života človeka na takých hlbokých úrovniach, že môžu byť dokonca regulované zákona, podľa dohovoru alebo podľa zvyk. Vzniká tak komplexná sieť väzieb a sociálnych skupín, ktoré tvoria spoločnosť ako celok. V skutočnosti je riadenie medziľudských vzťahov základným míľnikom v raste jednotlivca.

Typy medziľudských vzťahov

Niektoré medziľudské vzťahy môžu byť pominuteľné a povrchné.

Medziľudské vzťahy môžu byť veľmi rôznorodé a zložité a niektoré nemusia mať ani meno. Ale všeobecne povedané, zvyčajne rozoznávame viac-menej nasledovné:

  • Intímne alebo afektívne vzťahy. Tí, ktorí sa usilujú o hlboké spojenie s inými jednotlivcami a ktorí v podstate chápu rôzne stupne náklonnosti. Sú to putá obrovskej dôvery, ktoré sa snažia vytrvať v počasiespojené s príjemnými a ochrannými pocitmi, solidarita a spolupatričnosti. Taký je prípad lásky a priateľstvo, napríklad.
  • Povrchné vzťahy. Tie, ktoré sú riešené v počiatočnej vrstve vedomostí jednotlivcov, teda vo formálnych a nie veľmi hlbokých fázach, či už sú príjemné alebo nie. Ide o dočasné väzby, nie príliš dôležité alebo ústredné v citovom živote jednotlivca (na rozdiel od intímnych). Je to druh vzťahov, ktoré si vytvárame s neznámymi ľuďmi, s ľuďmi, o ktorých vieme, že sú prchaví, alebo so spolujazdcom v lietadle, ktorého už nikdy neuvidíme.
  • Okolnostné vzťahy. Vzťahy, ktoré sa ponoria do stredného spektra medzi intímnym a povrchným, pretože zahŕňajú ľudí, s ktorými sa často zdieľame, ale necítime sa k nim príliš hlboko pripútaní. Tieto typy väzieb môžu vždy presahovať a prehlbovať sa alebo zmenšovať, kým sa nestanú povrchnými. To sa deje napríklad našim spolupracovníkom.
  • Rivalné vzťahy. Tie, ktoré začínajú, presne, od nepriateľstva, od kompetencie alebo z hlbších emócií, ako je nenávisť. Vo všeobecnosti ide o negatívne odkazy, ktoré vo väčšej či menšej miere mobilizujú naše emócie, ale ktoré si nevážime ako pri intímnych vzťahoch, hoci vždy môžu v závislosti od okolností zmeniť kategóriu. V tejto kategórii sú naši súperi a nepriatelia.
  • Rodinné vzťahy. V tejto kategórii sú ľudia, s ktorými sme sa narodili a s ktorými nás spája rodinný alebo genealogický strom, teda s ktorými máme spoločné pokrvné spojenie. V mnohých z nich je aj istý princíp autority a prostredníctvom nich môžeme cítiť lásku alebo antipatiu. Okrem toho môžu byť vo všeobecnosti viac-menej hlboké alebo povrchné, ale na rozdiel od ostatných majú tendenciu v priebehu času enormne pretrvávať. Ideálnym príkladom v tejto kategórii sú samozrejme naši rodičia.

Význam medziľudských vzťahov

Riadenie medziľudských vzťahov je základom o osobnosť človek a nevyhnutný faktor v našom spôsobe života. To znamená, že sú ústredným bodom našej cesty a že môžu byť zdrojom obrovského uspokojenia alebo veľkého utrpenia v závislosti od rozhodnutí, ktoré urobíme, a typu väzieb, ktoré nadviažeme s ostatnými.

Harmonickejšie vzťahy s ostatnými majú tendenciu generovať sociálne zdravšie, flexibilnejšie a tolerantný, alebo aspoň s viacerými nástrojmi, aby ste sa mohli pripojiť ku skupine a úspešnejšie jednať s ostatnými.

Charakteristika medziľudských vzťahov

Niektoré medziľudské vzťahy sa vyznačujú konfliktom, rivalitou alebo dokonca nenávisťou.

Vo všeobecnosti medziľudské vzťahy:

  • Môžu byť hlboké alebo plytké.
  • Môžu byť zábavné alebo konfliktné.
  • Najlepšie sa dajú robiť so samostatným jednotlivcom alebo s celou skupinou.

Charakteristiky závisia od zúčastnených jednotlivcov a ich sociálne zručnosti, z ktorých mnohé sú determinované kľúčovými štádiami detstva a mladosti. V tomto zmysle môžu byť ovplyvnené traumou alebo kritickými situáciami. Často sú jasným príznakom nášho vnútorného života alebo citového života.

Príklady medziľudských vzťahov

Nie je ťažké uviesť príklady medziľudských vzťahov: láska vo svojej obrovskej a pestrej škále väzieb, od synovských až po erotické, je bežným typom medziľudských vzťahov.

Dobrým príkladom je aj priateľstvo a družba alebo pracovné vzťahy a ich hierarchické zákony. Všade tam, kde sú dvaja ľudia v interakcii, bude existovať určitý stupeň medziľudského puta.

Komunikácia a medziľudské vzťahy

The komunikácia je schopnosť efektívnej výmeny informácie. Preto je základom všetkých druhov medziľudských vzťahov. V skutočnosti, aby medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi vznikol vzťah, musia byť schopní komunikovať, aj keď to má dať najavo nevôľu.

V tomto zmysle je komunikácia kľúčovou a určujúcou schopnosťou nášho spôsobu etablovania sa v spoločnosti. Je dokonca schopný premeniť povrchné alebo konfliktné väzby na hlboké priateľstvá alebo rozpustiť väzby, ktoré boli považované za trvalé.

!-- GDPR -->