občan

Vysvetľujeme, čo je občan a vývoj tohto pojmu v histórii. Tiež, čo to znamená byť dobrým občanom?

Často sa hovorí o občanoch, ktorí patria ku konkrétnemu národu.

Čo je to Občan?

Pojem občan sa vzťahuje na tých, ktorí vykonávajú svoje občianstvo, čo je podmienka, ktorá charakterizuje vyššie uvedenú kategóriu občiansky a to možno definovať ako sériu uznaní vyjadrených v právach a povinnostiach, individuálnych aj spoločenských.

V každodennom živote používame slovo občan na označenie osôb ktorí žijú v a mesto. Toto prelínanie ideí vzniká v historickom poňatí pojmu, ktorý narážal na obyvateľov takzvaného mestského štátu.

V prípade starovekého Grécka definícia nezahŕňala všetky, pretože bola obmedzená na slobodných mužov, ktorí sa narodili v meste. Ženy, otroci a cudzinci preto do tejto kategórie nepatrili. Týmto spôsobom a aristokracie ("vláda najlepších") a občianstvo bolo obmedzené na to.

V prípade Rímskej ríše existovali rôzne stupne privilegovaného občianstva, ktoré bolo o niečo inkluzívnejšie ako grécke. Avšak možno vrcholným momentom v tomto vývoji bol Francúzska revolúcia z roku 1789, v ktorom sa myšlienky o Liberty, rovnosť a bratstvo zahŕňalo všetkých mužov narodených v krajine bez ohľadu na ich sociálne postavenie (okrem zločincov). „Deklarácia práv človeka a občana“ o niekoľko rokov neskôr znamenala upevnenie tohto rozšírenia pojmu.

Otázka občianstva žien a ich zrovnoprávnenia s mužmi by prišla až po dlhšom čase a v jednotlivých krajinách by bola oveľa variabilnejšia, s rozšíreniami, ako je právo voliť alebo rovnosť pracovných podmienok. Je však potrebné poznamenať, že v niektorých krajinách ešte ani dnes nie sú ženám uznané základné občianske práva.

Stručne povedané, pojem občan sa v priebehu času upravoval: prešiel z odkazu na príslušnosť k a spoločenská trieda alebo význam v rámci a komunity samotná skutočnosť, že sa narodil na území krajiny.

Z právneho hľadiska často hovoríme o občanoch patriacich do a národa špecifické. Ide o zväzok, ktorý vytvára kapacity a záväzky, a to podľa legislatívy jednotlivých krajín sa líšia. V niektorých prípadoch sa občianstvo priznáva deťom občanov, aj keď sa nenarodili v krajine. Na svete je teda veľa ľudí, ktorí majú dvojité občianstvo, ktoré im poskytuje rovnaké podmienky ako tým, ktorí sa v danom mieste narodili (domáci občania).

Čo to znamená byť dobrým občanom?

Škola je dôležitá oblasť, v ktorej sa naučíte byť dobrým občanom.

Pojem občianstvo má však aj stránku, ktorá presahuje právny a objektívny rámec. Do tej miery, do akej sa tomu verí spolužitie v spoločnosti Je to niečo, čo sa buduje denne medzi všetkými, stav dobrého či zlého občana je daný správaním jednotlivcov vo vzťahu k susedom.

Pozrime sa na niekoľko príkladov toho, čo sa od „dobrého občana“ očakáva:

  • Dodržiavať záväzky krajiny (daňové, právne, demokratické).
  • Konať s vzdelanie Y rešpektujem pre ostatných, najmä starých ľudí, deti a zdravotne postihnutých.
  • Zapojte sa rozhodovanie to musí byť dané v rámci spoločnosti, podieľať sa na inštanciách, ktoré má k dispozícii, a organizovať sa, aby vyjadrila problémy To sa objaví.
  • Pomôžte postarať sa o životné prostredie v ktorej žije, čím sa stará o ďalšie generácie.

The rodina a vzťahy prvej inštancie sú tie, ktoré budú dieťaťu najviac priať, aby ich nadobudlo hodnoty, ale škola je tiež dôležitá oblasť, v ktorej sa naučíte byť dobrým občanom. To je dôvod, prečo v mnohých krajinách existuje povinný predmet známy ako občianska výchova alebo etická a občianska výchova, ktorý pomáha posilňovať tieto kľúčové pojmy pre dobré spolunažívanie medzi všetkými.

!-- GDPR -->