sociálne vzťahy

Vysvetľujeme, čo sú sociálne vzťahy, ich typy, charakteristiky a príklady. Okrem toho sociálne vzťahy výroby.

Ľudia sú spoločenské bytosti a máme tendenciu zoskupovať sa do komunít.

Čo sú sociálne vzťahy?

Vo všeobecnosti sa sociálne vzťahy chápu ako súbor interakcií, ktoré sa vyskytujú medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi alebo dvoma alebo viacerými skupinami ľudí. osôb, podľa série protokoly alebo vzájomne akceptovaných smerníc, teda podľa pravidlá špecifické.

Tieto vzťahy študuje sociológia a predstavujú pre ňu maximálnu mieru zložitosti sociálneho správania. Sú základom iných pojmov ako sociálna organizácia, sociálna štruktúra či sociálne hnutia.

The Ľudia sme spoločenské stvorenia, to znamená, že máme tendenciu žiť medzi ich rovesníkmi. Takto tvoríme komunity ktoré vyžadujú súbor regulovaných interakcií, aby koexistovali relatívne mier. Preto sú sociálne vzťahy súčasťou toho, kým sme a ich štúdium odhalí veľa z toho, ako zmýšľame o sebe a o druhých.

V tomto zmysle oba typy odkazov ( priateľstvo, láska, rivalita atď.) a typ noriem, pomocou ktorých rozlišujeme legitímne alebo oceňované vzťahy od tých zakázaných, neprijateľných alebo nesprávnych. The socializácie je spôsob, akým tieto prvky upravujú a kujú správanie ľudských bytostí.

Charakteristika sociálnych vzťahov

Sociálne vzťahy môžu byť:

  • Materiály. Zahŕňajú určitý druh výmeny predmetov. Ide o konkrétne vzťahy, ktoré zahŕňajú tie, ktoré majú prepojenie s ekonomickým, materiálnym.
  • Ideologické. Zahŕňajú priľnavosť alebo prenos určitého druhu vzorov myslel si. Sú to abstraktné vzťahy, ktoré súvisia s morálnym, duchovným, politickým atď.

Na druhej strane sociálne vzťahy sú zvyčajne založené na protokoly a normy. Tieto normy sú určené historicky a kultúrne, ale aj na základe potrieb skupiny.

Zdvorilosť a formy každodenného zaobchádzania sú v skutočnosti dôkazom toho, že aj krátke a povrchné kontakty s ľuďmi, ktorí žijú okolo nás, si vyžadujú určitý spôsob robenia vecí, ktoré sa musíme naučiť, aby sme sa nedostali do konfliktu. spoločnosti.

Typy sociálnych vzťahov

Pracovné vzťahy sa zvyčajne riadia hierarchickými normami a líšia sa od afektívnych.

Sociálne vzťahy možno klasifikovať rôzne, podľa toho, či k nim pristupujeme psychologicky, sociologicky alebo inak. Napríklad môžeme rozlišovať medzi sociálnymi vzťahmi podľa typu vytvoreného prepojenia takto:

  • Afektívne vzťahy. Tých, ktorých máme s ľuďmi, ktorých sme si vybrali, aby tvorili naše intímne prostredie: priateľov, partnerov a kolegov, ľudí, s ktorými si vytvárame hlboké citové väzby.
  • Pracovné vzťahy. Tie, ktoré musíme podniknúť v našom pracovnom prostredí, nech už je akékoľvek, a ktoré sa zvyčajne riadia hierarchickými, formálnymi a odlišnými pravidlami. Vo všeobecnosti sú to menej hlboké citové väzby, ale veľmi dôležité v každodennom živote.
  • Rodinné vzťahy. Iný typ intímnych a intenzívnych vzťahov, ktoré si však nemôžeme vybrať, keďže sú dané vopred, sú naše. rodina, aspoň blízke jadro otec-matka-súrodenci. V skutočnosti sú tieto vzťahy pre jednotlivcov psychologicky životne dôležité, a to v pozitívnom aj negatívnom zmysle.
  • Okolnostné vzťahy. Tie povrchné, pominuteľné a lokálne vzťahy, ktoré budeme mať s cudzími ľuďmi po celý deň, z ktorých mnohé môžu byť iného typu, alebo nie. Majú tendenciu mať malý citový vzťah a rýchlo sa na ne zabúda.

Význam sociálnych vzťahov

Ako sme povedali na začiatku, sociálne vzťahy sú základom ľudskej spoločnosti ako celku. Určuje ich sociálna interakcia medzi ľuďmi, najmä keď sa prenáša na ďalšie generácie.

Naše sociálne vzťahy sú legitímnym spôsobom vzájomného spájania, čo je veľmi dôležité, ak vezmeme do úvahy, že ľudskosťV tomto bode je čoraz viac nútená akceptovať inak zmýšľajúcich, inak žijúcich a prezentujúcich práve iné typy sociálnych vzťahov.

Do akej miery je legitímne tolerovať spôsoby spájania toho druhého? Do akej miery by sme mali obetovať svoje vlastné a učiť sa druhým? Toto je diskusia, ktorá je jadrom ľudskej civilizácie na začiatku 21. storočia. globalizované.

Príklady sociálnych vzťahov

Príklady sociálnych vzťahov sú na dennom poriadku. Zakladáme ich s našimi priateľmi, rodinou, ľuďmi, s ktorými pracujeme alebo študujeme, súpermi nášho futbalového tímu, nákupcami, ktorých obsluhujeme v našom obchode, šéfom, ktorý na nás dohliada, alebo ľuďmi, s ktorými máme romantické rande.

Ako celok sú naše sociálne vzťahy základným aspektom existencie.

Výrobné sociálne vzťahy

Pojem „sociálne výrobné vzťahy“ treba chápať v inej sfére, ako sme doteraz diskutovali. Je to termín zo školy marxista od myslel si, ktorú v 20. storočí založili európski teoretici Carlos Marx a Federico Engels.

Jeho prístup zahŕňal historické čítanie spoločnosti, pohľad na čo sociálne triedy držali môcť v každom štádiu. Okrem toho skúmala, ako dosiahli svoju moc prostredníctvom kontroly mechanizmov výroby spotrebného tovaru.

Preto sú v tomto kontexte sociálne výrobné vzťahy typom väzieb vytvorených medzi ľudskými bytosťami na základe ich úlohy v rámci proces ekonomickej výroby. Tieto vzťahy sú určené kontrolou výrobné prostriedky.

Tieto vzťahy sú právne platné a overené. Určujú riadenie spoločensky vyrábaných aktív (ako sú nehnuteľnosti, vozidlá alebo stroje používané na výrobu) a umožňujú rozdelenie výhod podľa tých, ktorí zastávajú dominantné postavenie.

!-- GDPR -->