skromnosť

hodnosť

2022

Vysvetľujeme, čo je to pokora a aký je pôvod tejto ľudskej vlastnosti. Tiež, aká je cnosť pokory.

Pokorný človek odloží ja starať sa o druhých.

čo je pokora?

Pokora je vlastnosť, ktorá znamená odpútanie sa od materiálu a pomoc druhým. Z tohto dôvodu je to jedna z najcennejších vlastností, ktoré človek môže mať. osoba, a jedencnosť veľmi dôležité pri bývaní spoločnosti.

Pokorný človek je schopný prejaviť skromnosť a necháva bokom ja starať sa o druhých. Skromný človek nie je sebecký ani egocentrická, nezameriava sa na svoju osobu a jej úspechy, ani sa nesnaží odlíšiť sa od ostatných. Týmto spôsobom je jeho činnosť cieľ a nenechá sa strhnúť subjektívnym.

Dnes je ťažké nájsť pokoru, keď žijeme v spoločnosti, ktorá presahuje sebectvo, kde ľudia žijú so záujmom o materiál, úspech, peniaze a môcť.

veľa náboženstva považovať pokoru za jednu z najdôležitejších cností, ktoré majú nasledovať ľudská bytosť. V kresťanstve je Ježiš vzorom pokory a v skutočnosti je považovaný za kráľa pokorných, preto aj tí, ktorí nasledujú jeho doktrínu, musia byť verní aj tejto koncepcii. Oddanosť druhému a láska k blížnemu sú piliermi katolicizmu.

Odkiaľ pochádza slovo pokora?

Pokora súvisí aj s odovzdanosťou a výkonom.

Slovo pokora pochádza z latinského slovapokorný, ktorý má zase koreň humus čo v latinčine znamená zem. Čo sa týka tejto úvahy, slovo pokora súvisí s našou schopnosťou akceptovať naše obmedzenia a nízkosť. Súvisí to aj s odovzdaním a výkonom.

Pokorný pochádza zo slova humilis, čo znamená pokorný, a zároveň slovesa pokorím sa, čo súvisí s padnutím na zem s nadvládou iného nad dotyčným. V tomto zmysle súvisí so zemou, pretože v minulosti sa verilo, že emócie, depresie a túžby boli generované nepravidelnosťami v masách Voda.

Čnosť pokory

Kto je pokorný, pozná svoje obmedzenia a slabosti. Dokáže bagatelizovať osobné úspechy a rozpoznať svoje nedostatky a chyby.

Slávny španielsky spisovateľ Zlatého veku povedal, že pokora je základom a základom cností, pretože bez nej niet nikoho, kto by bol. Tým chce povedať, že pokora je základom všetkých cností, kto je pokorný, je cnostný a schopný vytvárať ostatné cnosti.

Pokora je v protiklade s pýchou, pretože tí, ktorí sú pokorní, nie sú domýšľaví, zainteresovaní alebo sebeckí, ako sú, ak praktizujú pýchu. Pyšný človek robí veci pre pohodlie, pokorný ich robí z lásky k druhému.

Pokorná bytosť je schopná komunikovať s ostatnými pokojnejším a vznešenejším spôsobom. Je nepravdepodobné, že sa stane a Vodca a vaša úloha môže byť ťažká v sociálnom prostredí, akým je napr podnikania. Ale vaše kravaty budú stabilnejšie a odolnejšie.

Osoba, ktorá je skôr dominantná a má sebecký alebo sebecký charakter, nedosiahne také úzke puto s inou osobou ako niekto, komu záleží na blahu iných viac ako na jeho vlastnom. Pokorný človek je schopný odložiť svoje vlastné dobro, aby hľadal dobro iných, a to v druhých generuje pocit pripútanosti a vďačnosti.

!-- GDPR -->