hospodárske právo

Zákon

2022

Vysvetlíme, čo je ekonomické právo, jeho pramene, predmety a ďalšie charakteristiky. Aj medzinárodné ekonomické právo.

Hospodárske právo upravuje ekonomické aktivity krajiny.

Čo je ekonomické právo?

Ekonomické právo je zákonom politickej ekonómie. To, čo sa môže zdať ako jazykolam, znamená, že ekonomické právo je súbor pravidlá a koncepcie verejné právo, ktorého cieľom je uľahčiť prácu štátu pri hospodárskom plánovaní. Na toto, toto disciplína súvisí napríklad s obchodné právo.

Hospodárske právo možno teda definovať ako právo, ktoré má Podmienka upravovať zosúladenie hospodárskej činnosti krajiny vždy v súlade s ustanoveniami národnej ústavy a zákona č zákonov. V tomto zmysle ide o dôkaz úzkeho prepojenia medzi správny a hospodárstva.

Charakteristika hospodárskeho práva

Hospodárske právo reaguje na tieto charakteristiky:

  • Tradične sa delí na dva aspekty: tradičný európsky, ktorý uprednostňoval teoretické vedomosti pred praxou; a Američan, ktorý si váži presný opak.
  • Stanovuje neutrálny súbor „pravidiel hry“ pre ekonomických aktérov spoločnosti, vo vzťahu k akciovému trhu, menovému, finančnému a obchodnému a obchodnému vo všeobecnosti.
  • Má multidisciplinárny charakter vzhľadom na rôznorodý súbor činností v ekonomickej sfére, ktorým sa venuje.

Pramene hospodárskeho práva

The zdrojov hospodárskeho práva sú základné ekonomické princípy, o ktorých sa uvažuje v ústave.

Jeho primárnymi zdrojmi sú samotné princípy, ktorými sa riadia ekonomické systémy spoločnosti, teda zákony tvoriace ekonomický verejný poriadok a spolu s nimi aj usmernenia medzinárodných zmlúv podpísaných národa.

Predmety hospodárskeho práva

Všetky spoločnosti sú subjektmi hospodárskeho práva.

Hospodárske právo sa týka množstva subjektov, teda ekonomických aktérov, ktorí zasahujú rôznymi spôsobmi a rôznymi spôsobmi. pomer v produktívnej a obchodnej práci.

Teda, to je všetko človek alebo právnická osoba kto je spôsobilý robiť právne úkony a zasahovať do hospodárskeho procesu bez ohľadu na ich povahu a stav predmetov hospodárskeho práva. Príklady sú:

Medzinárodné ekonomické právo

Medzinárodné hospodárske právo je zo svojej strany odvetvím medzinárodné právo ktorá je zodpovedná za reguláciu obchodných a obchodných vzťahov medzi verejnými a súkromnými subjektmi rôznych krajín sveta podľa smerníc a špecifikácií medzinárodných zmlúv, ktoré tieto štáty podpisujú.

Zaoberá sa reguláciou výmeny tovaru, služby a finančné aktíva medzi národmi, viacerými medzinárodnými organizáciami a inými typmi mnohostranných ekonomických organizácií.

!-- GDPR -->