proporcia

Matematika

2022

Vysvetlíme, čo je to proporcia, a niekoľko príkladov tohto rovnocenného vzťahu. Okrem toho existujú typy proporcionality.

Pomer je rovnaký vzťah medzi dvoma pomermi.

čo je pomer?

In matematika, je známy ako pomer k vzťahu rovnosti, ktorý existuje medzi dvoma dôvodmi, to znamená medzi dvoma prirovnania medzi dvoma určenými množstvami. To znamená: ak a / b je pomer, potom rovnosť a / b = c / d bude pomer.

Napríklad: ak a podnikania predaj pizze má zisk 15 000 USD a výdavok 5 000 USD, môžeme povedať, že podnikania má pomer 3. Podobne, ak výroba dvoch pízz stojí tento podnik 20 USD (20/2 = 10), výroba štyroch pízz by stála 40 USD (40/4 = 10). Ak sú oba dôvody vyjadrené vzorcom: 20/2 = 40/4. Tu je pomer.

Teória o tomto type vzťahu vznikla už v gréckej antike a pripisuje sa Eudoxiovi de Cnidosovi, učiteľovi slávneho Euklida Alexandrijského, vďaka ktorému učenia jeho učiteľa, zhromaždené v knihe V. Euklidových prvkov.

Typy proporcionality

Dá sa povedať, že pomer sa vyskytuje v matematických situáciách, v ktorých hodnoty dvoch veličín na sebe priamo závisia (priama úmernosť). Keď sa teda zvýši jedna z hodnôt vzťahu, nevyhnutne sa zvýši aj druhá, ako je napríklad vzťah medzi teplota Y energie: čím vyššia teplota, tým viac energie sa zaznamená a naopak.

Na druhej strane, vo vzťahu, v ktorom zvýšenie jedného z pojmov vedie k zníženiu druhého, sa hovorí, že máme do činenia s nepriamou úmernosťou. Dá sa to vyjadriť tak, že dva pojmy sú nepriamo úmerné: keď jeden stúpa, druhý klesá a naopak. Taký je vzťah medzi rýchlosťou a počasie: čím vyššia rýchlosť, tým kratší čas bude potrebný na dosiahnutie cieľa a naopak.

!-- GDPR -->