gemácia

Biológ

2022

Vysvetľujeme, čo je pučanie a ako sa táto forma nepohlavného rozmnožovania vyskytuje u rastlín, zvierat a príklady každého z nich.

Pri pučaní časť živej bytosti vytvára iného jedinca.

čo je pučenie?

V biológii je známy ako pučanie (z lat geminus, "Dvojča") na formu nepohlavné rozmnožovanie pozostávajúce z nerovnomerného rozdelenia tela progenitor.

Vyžaduje si to rast fyzickej viditeľnosti, ktorá sa potom môže oddeliť a dať vznik a individuálny nový celok, alebo zostaň pripojený a založ kolóniu. To bude závisieť od druhu živá bytosť a priaznivé podmienky prostredia.

Pučanie ako reprodukčný proces prebieha v oboch rastliny ako v niektorých huby (ako droždie), ale aj v niektorých zvierat ako sú porifers, cnidarians a bryozoans. Ako všetky formy nepohlavného rozmnožovania majú malú alebo žiadnu genetickú rozmanitosť, to znamená, že vytvárajú jedincov, ktorí sú geneticky identickí s rodičmi.

Pučanie v rastlinách

Fragment stonky určitých rastlín potrebuje iba vodu na vytvorenie koreňov.

Mnoho druhov rastlín sa rozmnožuje pučaním: vytvárajú nové jedince z výhonkov z kmeňa alebo stonky rodiča.

Túto kapacitu je možné využiť na získanie nových rastlín, pretože pri odstraňovaní výhonku zo stonky a jej umiestnení do Voda, zakorení a dá vzniknúť úplne novému jedincovi. V skutočnosti sa týmto spôsobom ľahko rozmnožujú mnohé druhy kaktusov, sukulentov a bezsemenných rastlín.

Pučanie u zvierat

Pučanie je bežné u zvierat, v najprimitívnejších radoch a rodoch, jednobunkových aj mnohobunkových.

  • Jednobunkový. Proces začína duplikáciou bunkové jadro a vybudovanie púčika alebo výbežku v cytoplazme rodiča, kde bude nové jadro umiestnené až v závislosti od ziskovosti životné prostredie, skončí to oddelením podľa mitóza asymetrické. Tento púčik sa vyrába kdekoľvek na tele alebo v špecifických oblastiach tela, v závislosti od druhu.
  • Mnohobunkový. In druhov Rovnako ako koraly, špongie alebo vodné hydry, pučenie dáva vznik slávnym kolóniám týchto podmorských živých bytostí alebo novým jedincom, ktorí sa môžu vzdialiť od svojich rodičov a nie. súťažiť s nimi za jedlo Y priestor.

Nádejné príklady

Ploché červy sú bezstavovce, ktoré sa dokážu rozmnožovať pučaním.

Koraly, ploché červy a medúzy alebo medúzy sú známymi príkladmi rozmnožovania. V niektorých z týchto prípadov, ako sú planári (Planariidae), sexuálnej reprodukcie je vždy obľúbeným druhom, pretože poskytuje genetickú rozmanitosť, ale v špecifických podmienkach môže byť pučanie pohodlnejšie.

Známy je laboratórny pokus, pri ktorom sa ostrým nástrojom pozdĺžne rozreže telo planária a potom sa pozoruje, ako z každého kusu vznikne úplne identický nový jedinec.

Iné typy nepohlavného rozmnožovania

Okrem sporulácie existujú aj iné mechanizmy nepohlavnej reprodukcie (to znamená, že zahŕňajú jedného jedinca a majú malú alebo žiadnu genetickú variáciu), ako napríklad:

  • Binárne delenie. Vytvorené jednobunkovými organizmami, ktoré replikujú svoje DNA a bunkový obsah. Tak tvoria dvojitého jedinca. Jeho plazmatická membrána zužuje, rozdeľuje bunka a vytvorí dvoch nových geneticky identických jedincov.
  • Sporulácia. Vyskytuje sa vďaka špecializovaným orgánom bunky (napríklad sporangia). Tieto bunky, nazývané spóry, sú tiež pokryté super pevným obalom. Spóry môžu prežiť dlhú dobu a vo veľmi nepriateľských podmienkach. Tak sa im podarí vyprodukovať nového jedinca, keď je prostredie priaznivé.
  • Partenogenéza. Vykonávajú ho niektoré zvieratá, ako sú ploské červy, vírniky, tardigrady, hmyz, obojživelníkov,ryby, kôrovce a niečo plazov. Nový jedinec je geneticky rovnaký ako rodič, pretože vzniká vývojom neoplodnených ženských pohlavných buniek.
!-- GDPR -->