Občianska a etická formácia

Vysvetľujeme, čo je občianska a etická výchova, jej význam pre dobré spolunažívanie v spoločnosti a o akých aspektoch uvažuje.

Občianske a etické vzdelávanie sa snaží produkovať občanov podľa komunitného modelu.

Čo je občianska a etická výchova?

Keď hovoríme o občianskom a etickom výcviku alebo občianskom a občianskom vzdelávaní, máme na mysli predmety, kurzy a vzdelávacie procesy, ktoré sa snažia vybudovať občan spoločensky zodpovedný, teda a osoba ktorý sa vie správať harmonicky a produktívne v spoločnosti. Pozostáva z aplikácie etika občianska, a špecifické odvetvie filozofie, k procesu formovania jednotlivcov.

Aby sme žili v spoločnosti, musíme sa prispôsobiť správanie na určité vzory a hodnoty ktoré umožňujú spolužitia, pričom sa zaručuje slobody. To znamená, že na to, aby sme boli slobodní v spoločnosti a rozhodovali o svojich vlastných činoch, musíme mať a autonómia morálka, teda schopnosť zhodnotiť naše činy a rozhodnutia zoči-voči zákona, ale aj do wellness komunity a zodpovednosť ktoré máme pred ňou.

Občianske a etické vzdelávanie teda spája znalosť zákonov, pravidlá a práva, o ktorých uvažuje sociálny pakt, ktorý sme podpísali s našimi blížnymi, s etické hodnoty Y morálky ktoré vedú spoločnosť a ktoré sa snažíme zdôrazniť u všetkých občanov, ako napr Spravodlivosť, zodpovednosť, solidarity, atď. V rámci aspektov, o ktorých uvažuje etické a občianske vzdelávanie, sú teda:

Preto je občianska a etická výchova zaradená do drvivej väčšiny základných a vysokoškolských študijných plánov, keďže je hlavným nástrojom, ktorý má spoločnosť k dispozícii na výrobu občanov podľa komunitného modelu, ktorý sa snaží založiť a udržiavať.

!-- GDPR -->