ľudský rozvoj

Vysvetľujeme, čo je ľudský rozvoj a jeho hlavné aspekty. Tiež, čo je index ľudského rozvoja OSN.

Rozvoj človeka sa dosahuje investovaním ekonomických zdrojov.

Čo je ľudský rozvoj?

Ľudský rozvoj je proces v ktorom národa alebo geografickej oblasti investuje určité percento svojich ekonomických zdrojov do zlepšovania životných podmienok občanov. Vo všeobecnosti sa vyskytuje vytvorením podmienok pre základných potrieb z populácia sú spokojní a ich ľudské práva rešpektované základy.

Tento pojem možno chápať ako mieru kvalita života z ľudská bytosť v národe resp spoločnosti čo je ďaleko od čisto ekonomických úvah, ako je napríklad meranie HDP (hrubého domáceho produktu).

Na tieto účely ho navrhol Rozvojový program OSN, medzinárodný a multilaterálny subjekt zodpovedný za jeho meranie, prostredníctvom indexu ľudského rozvoja (HDI) a jeho výročnej svetovej správy na túto tému.

UNDP definuje ľudský rozvoj ako „proces rozširovania schopností ľudí, ktoré rozširujú ich možnosti a príležitosti“. Tento proces sa skladá zo sociálneho rozvoja, ekonomický vývoj a trvalo udržateľný rozvoj.

Ľudský rozvoj možno chápať aj ako uspokojenie potrieb identifikovaných Abrahamom Maslowom (1908-1970) vo svojom slávnom pyramída.

Na druhej strane sa zvyčajne študuje v rámci komunity špecifické, identifikované etnicky, podľa pohlavia, regionálnej alebo lokálnej geografickej segmentácie alebo dokonca v rámci toho istého mesto. Týmto spôsobom možno študovať mieru zlepšenia kvality života určitého typu jednotlivcov a porovnávať ju so všeobecným priemerom, prípadne vizualizovať jej progresiu v počasie.

!-- GDPR -->