paralelný obvod

Vysvetlíme, čo je paralelný obvod a aké vzorce používa. Tiež niekoľko príkladov a čo je sériový obvod.

Paralelné obvody sa používajú v elektrickej sieti všetkých domov.

Čo je paralelný obvod?

Keď hovoríme o paralelnom obvode alebo paralelné zapojenie označujeme zapojenie elektrických zariadení (ako sú cievky, generátory, odpory, kondenzátory atď.) umiestnené tak, že vstupné svorky alebo svorky každého z nich, ako aj ich výstupné svorky, zhodovať každý.

Paralelný obvod je model používaný v elektrickej sieti všetkých domov, takže všetky záťaže majú rovnaké Napätie. Ak tomu rozumieme pomocou metafora fajky Voda, mali by sme dve nádrže na kvapaliny, ktoré sa plnia súčasne zo spoločného prívodu a vyprázdňujú sa rovnakým spôsobom cez spoločný odtok.

Tento typ obvodu vám umožňuje opraviť akékoľvek spojenie alebo zariadenie bez ovplyvnenia ostatných a tiež udržuje presne rovnaké napätie medzi všetkými zariadeniami, a to aj napriek tomu, že čím viac zariadení je, tým väčší prúd musí elektrický zdroj generovať. Ďalej, odpor získaný týmto spôsobom je menší ako súčet odporov celého obvodu: čím viac prijímačov, tým menší odpor.

Veľkou výhodou paralelných obvodov je, že: nezávislosť každej sieťovej stanice, ktorej prípadná porucha by vôbec nezmenila rozdiel potenciálov na koncoch obvodu. Toto je jeho hlavný rozdiel v použití so sériovými obvodmi.

Vzorce paralelného obvodu

Celkové hodnoty paralelného obvodu sa získajú jednoduchým sčítaním. Vzorce na to sú nasledujúce:

  • Intenzita. Je to = I1 + I2 + I3… + In
  • Rezistory. 1 / RT = 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3... + 1 / Rn
  • Kondenzátory. Ct = C1 + C2 + C3… + Cn

Príklad paralelného obvodu

Každá žiarovka má svoje napájacie vedenie.

Dokonalým príkladom paralelného obvodu je lampa, ktorá má rozsvietených niekoľko žiaroviek súčasne. V prípade, že jedna z týchto žiaroviek vyhorí a prestane fungovať, elektrický tok sa nepreruší do ostatných žiaroviek, ktoré budú naďalej svietiť. Je to preto, že každý má svoje vlastné paralelné napájacie vedenie energie.

To isté sa deje s elektrickými rozvodmi v našich domoch: to je dôvod, prečo môžeme mať poškodenú zástrčku a použiť ďalšiu na stene, alebo vypáliť lampu v obývačke a rozsvietiť tú v napríklad spálňa.

Sériový obvod

Sériové obvody majú iba jednu cestu pre elektrinu.

Na rozdiel od paralelných obvodov, ktoré sú určené na udržanie prietoku v prípade zlyhania zariadenia, sériové obvody majú iba jednu cestu elektriny zo zdroja a do zdroja, takže porucha v prenosovom reťazci by viedla k prerušeniu elektrického toku. Samozrejme: v ktoromkoľvek bode obvodu bude prúd vždy rovnaký, ale odpor sa zvyšuje s každým ďalším zariadením pripojeným k obvodu.

!-- GDPR -->