dimenzovanie

Znalosť

2022

Vysvetľujeme, čo je dimenzia a kde sa nachádzajú. Okrem toho jeho špecifický význam v divadle, technickom kreslení a mapách.

Anotácie sa zvyčajne robia k pracovnému dokumentu alebo návrhu.

čo je dimenzia?

Vo všeobecnosti sú anotácie známe ako poznámky, znaky, signály alebo anotácie, ktoré sa robia na okraji niečoho, teda na okrajoch alebo okrajoch lietadla, písomnej práce alebo nejakého typu dokumentu. Jeho názov pochádza z lat inzerát- ("smerom") a captus („Pozor“), takže to možno chápať aj ako varovanie alebo objasnenie.

Anotácie sa zvyčajne robia k pracovnému dokumentu, návrhu alebo predchádzajúcej verzii, pretože obsah okrajových anotácií zvyčajne pozostáva z úprav, doplnkov alebo pripomienok, ktoré je potrebné vziať do úvahy. Za anotácie možno považovať aj známky učiteľa a ich písomné zásahy do práce alebo skúšky.

Tento výraz má však aj rôzne technické alebo špecializované využitie, ktoré závisí od konkrétnej disciplíny, na ktorú sa odvolávame, ako uvidíme nižšie.

Divadelné anotácie

Anotácie sa od zvyšku dramatického textu odlišujú kurzívou.

Vo svete dramaturgia alebo divadelné písanie, anotácie alebo didascalias sú určité typy autorských zásahov do scenára hry, ktoré sa od ostatného dramatického textu odlišujú kurzívou, zátvorkami alebo iným spôsobom zvýraznené.

Jeho funkciou je indikovať pohyby a akcie, ktoré sa vyskytujú na javisku a nie sú súčasťou dialóg z postavy. V iných prípadoch vysvetľujú konkrétny spôsob, akým postava vykonáva akciu alebo hovorí časť svojej reči.

Divadelné anotácie tak nahrádzajú v dramatickom žánri absentujúcu rolu rozprávača a sú takmer vždy písané v tretej osobe, stručne a výstižne, aby nebránili čítaniu dialógov tvoriacich skladbu.

Dimenzovanie v technickom kreslení

Rozmery v technickom výkrese poskytujú informácie o rozmeroch a vzdialenostiach.

Keď hovoríme o dimenzovaní v kontexte dizajn, konkrétne grafický dizajn a technické kreslenie, odkazujeme na znázornenie rozmerov a proporcie vizuály daného objektu prostredníctvom série symbolov, postáv a čiar, ktoré tvoria jazyk disciplíny. Jeho názov je daný tým, že tieto znamenia a čísla sú známe ako "rozmery", to znamená miery.

Obmedzenie v technickom kreslení teda pozostáva z nájdenia a explicitného vyjadrenia rozmerov objektu alebo priestoru, čo možno vykonať pomocou dvoch rôznych kritérií:

  • Dimenzionálne rozmery, ktoré čitateľovi poskytujú informácie o proporciách objektu: aké dlhé sú jeho strany, koľko stupňov sú niektoré jeho uhly atď. Príkladom toho sú grafické popisy častí priemyselných strojov na ich výrobu.
  • Lokalizačné dimenzie, ktoré poskytujú čitateľovi informácie o umiestnení objektu v priestore: k čomu vzdialenosť je na iných predmetoch alebo stenách, pod akým uhlom sklonu je usporiadaný a pod. Príkladom toho je náčrt, ktorý urobil dopravný prokurátor, aby zaznamenal, ako došlo k dopravnej nehode.

Rozmery na mape

Rozmery mapy sú doplnkové údaje nezávislé od mierky.

Pokiaľ ide o mapovanie, anotácia poskytuje veľmi konkrétne informácie používateľov mapy, ako sú vlastnosti topografia z regiónu znázornené a ďalšie doplňujúce údaje, ktoré netvoria súčasť zákresu zemského povrchu a ktoré sú od neho nezávislé stupnica mapy. Tieto typy rozmerov sú zvyčajne vysoko štandardizované podľa medzinárodných noriem ako napr normy ISO.

!-- GDPR -->