charakter

Jazyk

2022

Vysvetľujeme, čo je znak v umeleckom diele a ako sa klasifikuje. Tiež dôležitosť hlavnej postavy.

V prípadoch ako divadlo sú postavy stelesnené hercami.

čo je to postava?

Keď sa hovorí o postave, naráža sa na jednotlivcov ľudí, zvierat alebo iného typu, zvyčajne fiktívneho, fantastického alebo imaginárneho charakteru, ktoré sa zúčastňujú zápletka umeleckého diela, ako napr rozprávanie kinematografický, obrazový alebo literárny príbeh.

Postavy sú vytvorené, aby obývali možný svet umelecké dielo, viac-menej inšpirované bytosťami, ktoré nájdeme v skutočnom svete a dej týchto príbehov sa zvyčajne točí okolo ich dobrodružstiev a nešťastí. V prípadoch ako kino alebo divadloĎalej sú stelesnené hercami alebo reprezentované ilustráciami, trojrozmernými postavami atď.

Čitateľ alebo divák diela tak musí súhlasiť s existencie Z postávako kebyn reálnyje, aj keď ide o mytologické, náboženské či fantastické bytosti, aby ich mohli sprevádzať v ich príbehu.

Počas dejín civilizácie si ľudské bytosti vytvorili nekonečno postáv, z ktorých mnohé boli považované za ikonické alebo reprezentujúce pocity alebo problémy určitej doby, čím sa stali archetypálnymi resp. stereotypné, teda univerzálny.

Typy postáv

Vedľajšie postavy zasahujú do deja, ale nie sú v ňom podstatné.

Existujú rôzne spôsoby klasifikácie postáv podľa jedného alebo druhého hľadiska. Napríklad:

 • Podľa jeho účasti na príbehu. Podľa ich dôležitosti pri vývoji pozemku môžu byť:
  • Primárne alebo hlavné postavy. To najdôležitejšie z príbehu, okolo ktorého sa dej točí a koho ním najviac sprevádzame.
  • Sekundárne znaky. Sú to vedľajšie postavy, teda tie, ktoré do deja zasahujú, ale nie sú v ňom príliš relevantné či určujúce a vidíme ich len v prípade potreby.
  • Terciárne znaky. Tí, ktorí do histórie takmer náhodne nezasahujú, bez toho, aby s tým mali príliš veľa spoločného, ​​a ktorí nevedia prakticky nič.
 • Podľa svojej naratívnej úlohy. Keď sa teraz pozrieme na úlohu, ktorú hrajú v zápletke, môžeme hovoriť o:
  • Protagonisti. Hlavné postavy príbehu, na ktorých má zápletka pôsobiť. Môžu to byť hrdinovia, antihrdinovia alebo jednoducho náhodní protagonisti, ale príbeh je o nich a len zriedka môže pokračovať, ak zomrú alebo zmiznú.
  • Antagonisti Tí, ktorí sú proti hlavnému hrdinovi, ktorí sú proti naplneniu svojich túžob alebo majú jednoducho priania, ktoré sú v rozpore s ich.
  • Tritagonisti. Sú to postavy, ktoré sa v príbehu neprikláňajú na žiadnu stranu, ale nakoniec ho cestujú bez toho, aby museli mať čo do činenia s vnútornými bojmi zápletky.
 • Podľa jeho psychologickej hĺbky. Podľa hustoty jeho pomyselnej konštrukcie môžeme hovoriť o:
  • Ploché alebo útržkovité znaky. Tie, ktoré nepredstavujú veľa zložitosti, ani veľa prepracovanosti vo svojich hlbokých motiváciách, ale sú náčrtmi samých seba.
  • Okrúhle alebo hlboké znaky. Naopak, sú to husto postavené postavy, s množstvom emocionálnej či psychologickej záťaže, teda viac prepracovanejšie.

Hlavná postava

Hlavná postava vedie rôzne príbehy, ktoré ju tvoria.

Hlavnými postavami sú tí, ktorí aktívne zasahujú do vývoja deja, teda tí, ktorí vedú rôzne naratívy, ktoré ho tvoria.

Protagonisti a antagonisti sú zvyčajne hlavné postavy, pretože práve oni mobilizujú sily v príbehu.

Na druhej strane postavy, ktoré do hlásených udalostí zasahujú len príležitostne alebo tangenciálne, sú sekundárne až terciárne postavy.

!-- GDPR -->