rytmus

Umenia

2022

Vysvetľujeme, čo je rytmus, prvky, ktoré ho tvoria a čo je hudobný rytmus. Tiež, čo je melódia a rytmus v telesnej výchove.

Rytmus je tok pohybu vizuálneho alebo sluchového charakteru.

čo je rytmus?

Hovorí sa tomu rytmus všetkému pohyb pravidelné a opakujúce sa, vyznačujúce sa sériou opačných alebo odlišných udalostí, ktoré sa vyskytujú v počasie. Inými slovami, rytmus je tok pohybu vizuálnej alebo sluchovej povahy, ktorého vnútorný poriadok možno vnímať a dokonca reprodukovať.

Rytmus je základom väčšiny foriem umenie, najmä v prípade hudba, poézia a tanecKeďže povaha rytmu je subjektívna, závisí od vnemov z každého jedného. Za všetkými vecami, ktoré sa dejú v čase, možno nájsť rytmus, pokiaľ zahŕňajú určitú hranicu opakovania.

Rytmy majú sériu prvkov, ako napríklad:

  • Pulz. Toto je názov každej jednotky súboru opakovaní, ktoré tvoria rytmus, ktorý môže byť pravidelný alebo nepravidelný, zrýchlený alebo spomalený.
  • Prízvuk. Ide o určitý dôraz, ktorý je vytlačený na určitom pulze a ktorý sa zhoduje s jeho hlavným výbojom energie.
  • Kompas. Toto je zvláštny spôsob, akým sú rôzne impulzy organizované do skupín, čím sa vytvára kontrast medzi ich slabými a silnými, zvýraznenými a atonickými časťami.
  • Tempo. Je teda známe pri rýchlosti o frekvencia pri ktorých dochádza k opakovaniam, preto sa zvyčajne meria prostredníctvom úderov za minútu (ppm).
  • Trvanie. Určené zo vzťahu medzi pulzom a tempom.

Slovo rytmus pochádza z gréčtinyrytmus, čo v preklade znamená „pravidelný a opakujúci sa pohyb“ alebo tiež „symetria“. Jeho štúdium sa zaoberá rôznymi oblasťami ľudského poznania podľa toho, v akom predmete sa prejavuje: rytmus v hudbe, rytmus v múzických umení, na maľovanie, v tlkot srdca, v prúde hovoreného jazyka, v architektúra a to aj v prírodných javoch a zákonoch.

Hudobný rytmus

Tanec spočíva v reprodukcii hudobného rytmu telom.

Keďže hudba pozostáva z postupnosti nôt a zvuky harmonické, ktorých súhrn vyjadruje súbor emócií alebo vnemov, rytmus je v ňom základným pojmom (spolu s melódiou a harmóniou), a to v akademických aj populárnych variantoch.

Dalo by sa povedať, že rytmus je motorom hudby. Hudobný rytmus zahŕňa frekvenciu, s ktorou sa cykly v rámci melódie alebo piesne navzájom opakujú, teda frekvenciu intervalov a zvukov, ktoré sa prenášajú k poslucháčovi, ktorý ich dokáže reprodukovať svojím telom. V tom okrem iného spočíva aj tanec či tanec.

Rytmus a melódia

Hudobný rytmus je artikulovaný z krátkych, stredných a dlhých zvukov, ako aj z priestorov ticha medzi nimi. Špecifický spôsob artikulácie týchto prvkov je známy akomelódia a reaguje na kultúrne dôvody: západná hudba má historicky tendenciu ignorovať ticho a prúdiť; zatiaľ čo orientálna zahŕňa ticho ako ďalšiu poznámku, dalo by sa povedať.

Melódie teda dostávajú špecifické mená a sú spôsobené tvorivosť hudobníkov, keďže majú vlastnú entitu. Dnes sa o ňom napríklad často hovoríriffy alebo zsámpodľa toho, či ide o opakujúcu sa melódiu, obvyklú pre sprievod, alebo skôr o autonómnu melódiu, singulár v rámci skladby.

Rytmus v telesnej výchove

Telesná výchova často využíva na svoje aktivity hudbu a rytmus.

Rytmus a koordinácia Majú spoločnú základňu, čo znamená vedieť, ako previesť frekvenciu výbojov energie a intervaly do akcií. Tieto pohyby zvyčajne zahŕňajú viac ako jednu časť tela, ako v tanci, a upravujú stred gravitácia ľudského tela, vyskúšajte okrem iných fyzických talentov aj svoju rovnováhu.

Preto telesná výchova často využíva na svoje aktivity hudbu a rytmus. Ľudské telo tak poslúcha rytmus a premieňa ho na sériu svalových napätí a napätí, gest a námahy, čím zvyšuje nielen harmonickú reakciu tela na vonkajšie podnety, ale aj jeho schopnosť vyjadrovať sa, čo je pre telo užitočné. múzických umení (tanec, divadlo, atď.).

Športové aktivity ako aerobik, kruhové cvičenie alebo formy rekreačného boxu (taebo a pod.) často využívajú hudbu na tieto účely a tiež na to, aby v mysliach športovcov zapôsobili na ochotu emocionálne držať krok.

!-- GDPR -->