patriarchálna spoločnosť

Vysvetľujeme, čo je patriarchálna spoločnosť, ako vznikla a aký je jej vzťah k machizmu. Tiež, ako sa s tým dá bojovať.

V patriarchálnej spoločnosti prevládajú muži nad ženami.

Čo je patriarchálna spoločnosť?

Patriarchálna spoločnosť je sociálno-kultúrna konfigurácia, ktorá poskytuje mužom prevahu, autoritu a výhody nad ženami, ktoré zostávajú vo vzťahu podriadenosti a závislosti. K tomuto druhu spoločnosti nazýva sa aj patriarchátu.

K dnešnému dňu väčšina z spoločnosti ľudské bytosti sú patriarchálne, napriek tomu, že za posledné dve storočia došlo k pokroku rovnosť medzi mužmi a ženami. Okrem tisícok rokov zvyk, patriarchát je podporovaný kultúrnou tradíciou a radom inštitúcií sociálne a politické, viac-menej otvorene.

Napríklad v mnohých náboženských textoch, ako napr Biblia autorita muža nad ženou je vyslovená (hovorí, že nad ňou bude „vládnuť“, ako nad ňou zvierat) a ten je povolaný k životu v poslušnosti a skromnosti.

Samozrejme, patriarchálna spoločnosť sa neprejavuje vo všetkých prípadoch rovnako. V niektorých spoločnostiach to môže byť brutálnejšie (ako v tradičných islamských spoločnostiach, kde sa žena musí zakrývať pred zrakom muža a má menej občianske práva) alebo voľnejšie.

Existujú však jasné dôkazy, do akej miery je tento typ spoločnosti u nás zakorenený histórie. Napríklad až do polovice 20. storočia ženy na Západe nemali ani volebné právo.

Pôvod patriarchálnej kultúry

Väčšina prístupov k tejto téme sa zhoduje v tom, že patriarchálna dominancia vznikla v určitom bode blízko rozvoja poľnohospodárstvo. Vďaka tejto novej praxi sa primitívna ľudská spoločnosť usadila a opustila nomádstvo v závislosti od kultivácie pôdy a domestikácie zvierat.

Táto zmena nastala pred 12 000 rokmi počas takzvanej neolitickej revolúcie. V dôsledku toho, súkromný pozemok, keďže prví roľníci bdeli nad vlastným majetkom ornej pôdy.

Rovnakým spôsobom bol zavedený majetkový režim nad ženami, ktoré dávali mužom deti obrábať pôdu. Spoločnosť bola teda organizovaná okolo patrilineáže a mužskej správy zdrojov, keďže najsilnejší muži sa lepšie hodili na poľnohospodárske práce.

O tomto type sa však vedú diskusie závery, ktorí riskujú, že prijmú patriarchát ako „prirodzený“ poriadok. Naopak, vo vývoji ľudských spoločností tomu tak nie je biológia čo zasahuje, ale sociálna dynamika a kultúrne.

Patriarchát a machizmus

Hlavným prejavom patriarchálnej spoločnosti je machizmus. To má za následok a postoj agresívne, majetnícke, panské, zo strany mužov voči ženám, ktoré sa tak vo veciach rozhodovania, vlastníctva majetku a právnych výkonov redukujú na vedľajšiu kategóriu.

Machizmus má mnoho rôznych spôsobov, ako sa prejaviť, dokonca aj pod rúškom prejavy ochranárov, ktorí prenasledujú ženy a predpokladajú, že sú slabé, neschopné, a preto potrebujú, aby na ňu muž dohliadal a rozhodoval za ňu.

Na druhej strane, machizmus plodí formy diskriminácia všetky druhy: mzdy nižšie limity pre ženy na vykonávanie rovnakej práce, nižšie profesionálne stropy a dokonca aj formy násilia, ako je sexuálne obťažovanie a dokonca zabitie žien.

Ako bojujete proti patriarchálnej spoločnosti?

Feminizmus historicky bojoval s patriarchálnou spoločnosťou.

Boj proti patriarchátu nie je jednoduchá záležitosť a netýka sa ani len žien. Rovnostárnejšia spoločnosť by prospela aj mužom, umožnila by im uniknúť z dusivých a toxických vzorcov maskulinity, ktoré ich učia potláčať svoje city, spájať sa násilie, alebo zamieňať lásku s majetkom.

V tomto zmysle by boj proti patriarchátu prešiel:

  • „Dekonštrukcia“ toxickej maskulinity. Normalizovať menej tradičné formy maskulinity, povoliť rôznorodosť a akceptovanie menej konvenčných spôsobov „byť mužom“.
  • Dajte ženám hlas.K začleňovaniu žien do spoločnosti ako rovnocenných nevyhnutne dochádza preto, aby sa im poskytli väčšie kvóty účasti v nej, aby sa zviditeľnili ich príspevky, ich úsilie a ich utrpenie a aby sa hlasu žien umožnilo požívať rovnakú úctu, rešpekt a autoritu. než ten ľudský. Toto je dlhá cesta kultúrnej zmeny, ktorá sa nemôže stať zo dňa na deň.
  • Pochopte, feminizmus. Ďaleko od toho, čomu mnohí veria, feminizmus nie je školou myslel si nový, ani nepropaguje nenávisť k mužom, ani neašpiruje na matriarchálnu spoločnosť. Je to spôsob kritické myslenie ktorý odhaľuje artikulácie machizmu, ktoré nemožno vnímať, pretože sú veľmi normalizované zvykom. Informovať sa o tom a naučiť sa vážiť si prínos feminizmu je jedným zo spôsobov, ako bojovať proti patriarchátu.

Matriarchát

Teoreticky by matriarchát bol spoločenský a politický režim, v ktorom by nadvláda padla na ženy, teda opak patriarchátu. Takáto organizácia nikdy v histórii ľudstva neexistovala, pokiaľ nie je zaznamenaná.

Avšak mnohí vedci z antropológie Zhodujú sa v tom, že súdiac podľa súčasných kultúr lovcov a zberačov, ktorým by sa primitívne ľudstvo podobalo, ženy v určitom okamihu zohrávali oveľa aktívnejšiu a vedúcu úlohu v spoločnosti, čo by dokonca umožnilo polyandriu.

Na druhej strane dnes existujú kultúry, ktoré oceňujú rozdelenie vlastností (najmä pôdy) na základe materského prenosu, v tzv. matričný rod. To im dáva oveľa dominantnejšiu úlohu v riadení spoločnosti, ale to neznamená, že zakladá niečo, čo možno správne nazvať matriarchátom.

!-- GDPR -->