matematika

Matematika

2022

Vysvetľujeme, čo je matematika a v ktorých oblastiach sa dá táto veda uplatniť. Tiež aké sú jej študijné odbory.

Matematika sa spolieha hlavne na logiku.

čo je matematika?

Etymológia matematického slova sa vzťahuje na gréčtinu matematika, čo možno preložiť ako „štúdium predmetu“. Je definovaný ako formálna veda a presne to na základe princípov logikaštuduje vlastnosti a vzťahy, ktoré sú vytvorené medzi abstraktnými entitami. Tento koncept „abstraktných entít“ zahŕňa čísla, symboly a geometrické obrazce, okrem iného.

Študijný odbor matematika bol upravený s počasie: až do 19. storočia sa obmedzovala na štúdium veličín a priestorov, ale s vedeckým pokrokom sa objavili oblasti matematiky, ktoré tieto dve presahovali, čo si vyžadovalo jej redefiníciu.

Matematika úzko súvisí s inými vedy. Po prvé, spolieha sa predovšetkým na logiku a jej stratégie dokazovania a vyvodzovania. To je dôvod, prečo je matematika objektívnou vedou: môže byť modifikovaná iba preukázaním existencie matematických chýb, pre ktoré bude určite musieť byť modifikovaná veľká časť vedy. paradigma vedec, s ktorým pracujete.

The metóda potom to spočíva v analýze týchto abstraktných entít, aby sa vytvorili hypotéza a háda, robiť zrážky, a tak pristupovať k vedomosti matematický, ktorý, ako už bolo povedané, sa považuje za presný a pravdivý. Tieto dedukcie sa vykonávajú s podporou definícií (obmedzenia niečoho vzhľadom na všetko ostatné) a axióm (premisy akceptované bez potreby dôkazu).

V akých oblastiach sa matematika uplatňuje?

Matematika je nevyhnutná v oblastiach, ako je ekonómia.

Aplikácia matematiky sa objavuje takmer vo všetkých oblastiach života. Pozrime sa na malú recenziu:

  • V každodennom živote. Kde sa s veľkou vytrvalosťou robia matematické výpočty, príp merania Y prirovnania. Matematika je u nás tak všadeprítomná života že mnohí odborníci považujú absenciu matematických pojmov za variant negramotnosti.
  • V exaktných vedách a prirodzené. V mnohých prípadoch (ako je strojárstvo resp fyzické), jej samotná existencia je spôsobená prístupom, ktorý poskytuje matematika. V biológia mávať chémia matematika je tiež mimoriadne dôležitá.
  • V spoločenské vedy. Ako hospodárstva mávať psychológia, ktoré sú podporené matematickými konceptmi.
  • Dokonca aj v iných disciplín A v umenie (hudba, sochárstvo, Kreslil). Matematické zdroje sa využívali a využívajú.

Aké sú odvetvia matematiky?

Geometria študuje postavy a ich spojenie s priestorom.

Matematika je rozdelená do rôznych odvetví, ktoré sa časom objavili a sú venované špecifickým častiam tejto vedy. Toto sú niektoré z nich:

  • Aritmetika. Pochopte štúdium čísel. Okrem toho prirodzené čísla, zahŕňa všetky racionálne, reálne a komplexné čísla. Operácie, ktoré sa vykonávajú s týmito číslami, sú zahrnuté v tejto vetve.
  • Geometria. Zahŕňa štúdium postáv a ich prepojenia s priestor. Zahŕňa trigonometria a deskriptívna geometria, medzi inými.
  • Pravdepodobnosť a štatistika. Pochopte, analýza trendy založené na vzorkovaní; má veľký záujem spoločenské vedy.
  • Algebra. Je to odvetvie, ktoré sa venuje analýze štruktúry, vykonávanie aritmetických operácií pomocou písmen alebo symbolov.

Osoba, ktorá sa venuje štúdiu matematiky, sa nazýva matematik. Možno ich spomenúť ako vynikajúcich matematikov histórie na Pytagora, Archimeda, Reného Descarta alebo Isaaca Newtona, ktorí k veci prispeli dôležitými konceptmi.

Nakoniec sa hovorí, že udalosť je matematická alebo že sa vyskytuje matematicky, keď je prezentovaná s veľkou presnosťou alebo pravidelnosťou, pričom vyniká práve týmto atribútom.

!-- GDPR -->