tekuté pohlavie

Vysvetľujeme, čo je to gender fluid, ako tento pojem vznikol a ako vyzerá vlajka, ktorá ho predstavuje. Aj iné rodové identity.

Genderfluid ľudia majú meniacu sa identitu, prúdiacu z jednej pozície do druhej.

Čo je to gender fluid?

The ľudí tekuté pohlavie genderfluid) sú tie, ktoré sa môžu striedať medzi a rodová identita a ďalší v závislosti od životne dôležitého momentu, ktorým prechádzajú, buď nepretržite a neustále, alebo nepredvídateľne a svojvoľne. ako ostatní identity Pokiaľ ide o pohlavie, myšlienka tekutého pohlavia nemá nič spoločné so sexuálnou orientáciou alebo prítomnosťou určitých sexuálnych charakteristík u jednotlivca, ale s víziou, ktorú má osoba o svojej vlastnej individualite.

Fluidné pohlavie sa často zamieňa s transsexualitou alebo bisexualitou, hoci v skutočnosti ide o veľmi odlišné pojmy. Fluidné pohlavie je jednou z mnohých rodových identít, ktoré zapadajú do nebinárneho, teda tých ľudí, ktorí sa necítia úplne definovaní mužsko-ženskou dichotómiou, buď preto, že sa identifikujú so strednou pozíciou alebo, ako v prípade genderfluid, pretože ich možno identifikovať s jedným alebo druhým (alebo ani jedným) v závislosti od kontextu.

Pojem „gender fluid“ sa vzťahuje práve na skutočnosť, že namiesto statickej, nehybnej a nepretržitej rodovej identity majú títo ľudia tvárnu, meniacu sa identitu, ktorá prúdi z jednej pozície do druhej.

História pojmu „gender fluid“

Je ťažké vysledovať históriu konceptu genderfluid, keďže ide o súčasnú značku.Okrem toho prebieha intenzívna diskusia o tom, či sú rodové identity výlučne sociálnymi konštrukciami, alebo či majú vrodené a prirodzené prvky spojené s biochemickým vývojom tela.

V každom prípade sociálne boje za zviditeľnenie a uznanie nekonvenčných sexuálnych orientácií, ako je homosexualita, ako aj transsexualita a transvestizmus, predstavujú dôležité predchodkyne premenlivej rodovej identity.

gender fluid banner

Fluidná rodová vlajka bola vytvorená s cieľom riadiť ich kolektívny pohyb a zviditeľniť sa.

Ľudia, ktorí sa identifikujú ako gender fluidum, si vytvorili vlajku, aby riadili svoje kolektívne hnutie, a tak sa zviditeľnili a bojovali proti diskriminácia. Táto vlajka pozostáva z obdĺžnika piatich vodorovných pruhov, ktoré sú zafarbené v zostupnom poradí ružovej, bielej, fialovej, čiernej a tmavomodrej.

Iné rodové identity

Okrem rodovej tekutiny existujú aj iné rodové identity, ako napríklad:

  • cisgender. Ľudia, ktorých rodová identita sa zhoduje s biologickým prejavom ich pohlavia, teda s telom, ktoré majú, sa nazývajú cisgender.
  • Transgender. Transgender označuje ľudí, ktorých rodová identita sa nezhoduje s biologickým prejavom ich pohlavia, teda ktorí sa cítia byť opačného pohlavia, než aké sa prejavuje ich telom.
  • Agender. Ľudia, ktorí sa nestotožňujú so žiadnym pohlavím, sa nazývajú agender, teda tí, ktorí nezapadajú do binárneho rozlišovania medzi mužom a ženou, ale majú „nulové“ pohlavie.
  • nebinárne rody. Nebinárne rody sú množinou rodov, ktoré nezapadajú do binárneho rozlíšenia medzi mužom a ženou, a preto radšej uvažujú o sexualita ako spektrum a nie ako dve vodotesné kategórie.
!-- GDPR -->