informatívny súbor

Text

2022

Vysvetlíme, čo je informačný list, jeho vlastnosti, funkciu a rôzne príklady. Tiež, ako vytvoriť informačný list.

Informačný hárok zhromažďuje údaje organizovaným, hierarchickým a súhrnným spôsobom.

Čo je informačný list?

Tokeny sú typom nástroja pre štúdium čo nám umožňuje extrahovať informácie z jeho kontext originál a koncentrovať ho na jedinú stránku, pri ktorej sa zvyčajne venujeme určitým presným a určeným informáciám. Ten sa bude líšiť v závislosti od typu súboru, o ktorom hovoríme, napríklad v bibliografickom súbore budú redakčné údaje knihy, ktorú sme citovali a ktorú teda registrujeme.

Informačný hárok je teraz typ základného hárku, ktorý nám umožňuje ukladať informácie o akejkoľvek téme organizovaným, hierarchickým a súhrnným spôsobom. Ako naznačuje jeho názov, zameriava sa na informácie, ktoré zhromažďuje, takže keď sa k nim vrátime, môžeme obnoviť základné a základné údaje toho, čo sme zaregistrovali.

Charakteristika informačného listu

Vo všeobecnosti sa informačný list vyznačuje nasledujúcimi znakmi:

 • Obsahuje informácie o konkrétnej téme, usporiadané hierarchicky a súhrnne.
 • Tieto informácie sú dostupné jednoduchým a jednoduchým spôsobom čítanie, aby ste ho mohli okamžite obnoviť a mať skutočnosť o tom, odkiaľ pochádza.
 • Informácie, ktoré obsahuje, sú zvyčajne štruktúrované podľa: názvu, podnadpisu, obsahu a fontána konzultovali.
 • V prípade potreby doplňte informácie obrázkami, grafmi, tabuľkami alebo ilustráciami.
 • V závislosti od ich obsahu to môžu byť geografické, historické, biografické informačné listy atď.

Na čo slúži informačný list?

Informačné listy sú študijným nástrojom a učenie, ktorá nám umožňuje ukladať kľúčové informácie, aby sme sa k nim mohli neskôr vrátiť a tiež organizovať naše zdroje informácií.

Môžeme ich konzultovať, keď si napríklad prezeráme informácie pred skúškou alebo výstavou. Ale aj keď sa k nim nevrátime, vypracovanie informačných listov je samo o sebe dynamikou učenia, ktorá nás núti porozumieť, zhrnúť a prepísať informácie.

Ako vytvoriť informačný list?

Ak chcete správne pripraviť informačný list, mali by ste postupovať podľa nasledujúcich krokov:

 • Vyberte si tému a vyhľadajte informácie. Prvým krokom k registrácii je vedieť, o čom hovoríme: aký je predmetný predmet a aké informácie o ňom konzultujeme, a to prostredníctvom našich dostupných zdrojov: kníh, webových stránok, časopisov atď. Nezabúdajme, že informácie budú kvalitnejšie, keď budú z dôveryhodného zdroja, ktorý môžeme citovať a budú mať jasné alebo inštitucionálne autorstvo.
 • Vyberte príslušné informácie. Zo všetkých informácií, ktoré nájdeme, si musíme vybrať, ktorú chceme podpísať a pomocou nej vytvoríme malú pokračovať, teda extrahovanie nápady najdôležitejšie a umiestnite ich na kartu v hierarchickom poradí: najskôr najvšeobecnejšie, neskôr najkonkrétnejšie.
 • Vyplňte polia na karte. Keď máme uložené najdôležitejšie nápady, musíme vyplniť ostatné polia súboru, ktoré poskytujú referenčný rámec a informácie o obsahu: názov (o čom súbor je), podnadpis (ktorý vysvetľuje, čo súbor odkazuje do) názvu), zdroja (odkiaľ informácia pochádza) atď.
 • Pridajte ilustrácie a ďalšie prvky. Ak si to súbor vyžaduje a ak je to možné, môžeme sa rozhodnúť zahrnúť ilustráciu, našu alebo niekoho iného, ​​graf, tabuľku atď. Pamätajte, že ak preberáme ilustráciu alebo iný materiál zo zdroja, musí byť v súbore tiež citovaný.

Príklady informačného listu

Nasledujú dva príklady informačných hárkov venovaných veľmi odlišným témam:

 • Informačný prehľad o faraónovi Narmerovi

SÚBOR

Názov: Narmer (31. storočie pred Kristom)

Podtitul: Prvý dynastický faraón starovekého Egypta

Obsah:

Predpokladá sa, že bol zjednotiteľom dvoch kráľovstiev starovekého Egypta (Horného a Dolného) a zakladateľom prvej faraónskej dynastie.

Odhadovaný dátum začiatku jeho vlády bol rok 3100 pred Kristom. A., Možno ako nástupca kráľa Hora Škorpióna II.

Je identifikovaný s faraónom Menesom.

Medzi diela jeho vlády patrí výstavba mesta Shedet a Ptahovho chrámu v Memphise, ako aj úprava toku Nílu a sušenie močiarov v blízkosti tohto mesta prostredníctvom inžinierskych prác.

Predpokladá sa, že jeho pozostatky spočívali v nekropole Abydos so slávnostnými hrobkami v Sakkáre a Tarjane.

Jeho následníkom na tróne bol faraón Aha.

Zdroj: Wikipedia.org

obrázok:

(prevzaté zo Shutterstocku).

 • Informačný list vážok

SÚBOR

Názov: Červená vážka (Sympetrum striolatum)

Podtitul: Jeden z najbežnejších druhov vážok v Európe

Obsah:

Ako všetky vážky je to lietajúci hmyz s dvoma pármi priehľadných krídel a tromi pármi nôh.

Má predĺžené a rúrkovité telo, ktoré má u samíc a mladých jedincov žltú farbu, ale u dospelých samcov sa sfarbuje do červena.

Ako svoj biotop uprednostňuje jazerá, rybníky a pomalé rieky a možno ho nájsť v celej Európe a častiach Ázie.

Ide o dravý hmyz, ktorý prepadáva iné menšie článkonožce.

Po párení na vzduchu vypustí vajíčka samička priamo do vody, kde sa jej vyliahnu larvy vodného života.

Dospelé exempláre sa objavia po úplnej metamorfóze.

Zdroje: National Geographic, Wikipedia.org

obrázok:

(prevzaté z wikipedie).

Obrázky informačných hárkov

!-- GDPR -->