sociálne javy

Vysvetľujeme, čo sú sociálne javy a ich charakteristiky. Tiež niekoľko príkladov súčasných spoločenských javov.

Protest proti týraniu zvierat je spoločenský fenomén, ktorý prekračuje hranice.

Čo sú sociálne javy?

In sociológia, spoločenskými javmi sa rozumejú všetky tie udalosti, trendy alebo reakcie, ktoré prebiehajú v rámci a spoločnosti etablovaný človek. Sú doložené prostredníctvom kolektívnych úprav správanie.

Inými slovami, sociálny fenomén je súčasťou správanie uvedomuje si spoločnosť, špecifický spôsob, akým organizuje a štruktúruje svoje reakcie. Je určená objektívnymi a subjektívnymi podmienkami života v ktorom ľudia žijú.

Sociálne javy teda môžu mať rôznu povahu a reagovať na špecifické záujmy, alebo byť dokonca dôsledkom iných typov faktorov, ako je napríklad ekonomický. Keďže sú však eminentne sociálneho typu, sú vo svojej perspektíve obmedzené na vzťahy medzi jednotlivcami, ktoré tvoria komunity.

Sociológia je disciplína študuje sociálne javy, aj keď tieto možno analyzovať aj z perspektívy ekonomický, psychologický, historické alebo politikaa v týchto prípadoch je koncept prispôsobený špecifickým potrebám prístupu.

Charakteristika spoločenských javov

Spoločenské fenomény ako „okupácia“ na Wall Street prenikajú do každodennosti.

Sociálne javy sa líšia od iných typov javov tým, že v súvislosti so spôsobom myslenia a konania ľudí v rámci spoločnosti majú subjektívny a relatívny charakter. V niektorých prípadoch dokonca reagujú na charakteristiky kolektívnej predstavivosti.

Sociálne javy sú diskutované v snahe pochopiť ich systémovo alebo kontextovo prijaté rozhodnutia kolektívom. Inými slovami, daným spoločenským javom môže byť prakticky všetko.

Vyčnieva však to, čo sa rozchádza s tým, čo sa považuje za „denné“ alebo „tradičné“ správanie skúmanej spoločnosti. To, čo môže byť v jednom historickom momente výrazným spoločenským javom, v inom môže byť o niečo viac ako pravidlo založená.

Príklady spoločenských javov

Sociálnymi javmi sú aj formy spotreby.

Nie je ťažké nájsť príklady spoločenských javov, aj keď rozhodnúť o konkrétnom konkrétnom prípade. Vo všeobecnosti sú kolektívne rozhodnutia príkladom sociálneho javu.

Medzi nimi sú migrácie masové, politické rebélie, pracovné trendy, trendy o spotreba, trestná činnosť, chudoba alebo rozšírenie a náboženstvo v rámci danej komunity.

Súčasné spoločenské javy

Vzostup evanjelických cirkví je spoločenským fenoménom tretieho sveta.

V súčasnosti existujú viac-menej zovšeobecnené trendy z hľadiska spoločenských javov. Tak či onak ich možno pripísať „duchu doby“, teda kolektívnemu nevedomiu konkrétneho kultúrneho regiónu, ak nie celého sveta.

Napríklad masívna emigrácia Venezuelčanov za posledných päť rokov bola v regióne Južnej Ameriky spoločenským javom (aj politickým a ekonomickým). Rovnako aj politický vzostup ultrakonzervatívnych strán v Európe východu v poslednom čase.

V špecifickejšej sfére, akou je severoamerická spoločnosť, bola od nástupu prezidenta Donalda Trumpa do úradu pozorovaná určitá polarizácia.

Ďalším možným príkladom je vzostup technológie sociálne siete v konštituovaní párov a milostných vzťahov na Západe, či dokonca vzostup evanjelikálnych kongregácií v národoch amerického tretieho sveta.

!-- GDPR -->