výtvarné umenie

Umenia

2022

Vysvetľujeme, čo je vizuálne umenie, jeho históriu a na čo slúži táto umelecká disciplína. Tiež, ako je klasifikovaný a jeho vlastnosti.

Výtvarné umenie zahŕňa tradičné aj novšie výtvarné techniky.

Čo je to výtvarné umenie?

Výtvarné umenie sa vzťahuje na súbor umeleckých techník a disciplín, ktoré siahajú od plastické umenie tradičné, najnovšie a nekonvenčné trendy, ktoré využívajú výhody nových dostupných technológií, ako je digitálne umenie, mestské umenie a iné, ktoré vznikli v priebehu 20. storočia a čo sa deje v 21. storočí.

Tieto výrazy sa používajú na zdôraznenie spoločného rozmeru, ktorý zahŕňa toľko rôznych techník a zdrojov a čo jevizuálny, chápané ako to, čo si vyžaduje pozornosť diváka, aby cez pohľad vnímal detaily tvoriace dielo.

Tento pojem však môže byť trochu svojvoľný, ak vezmeme do úvahy, že v prípadoch ako videoart sú zapojené aj iné zmysly.

Zoznam výtvarných umení je rozsiahly a zahŕňa tradičné a iné nové techniky, dokonca zahŕňajúce určité múzické umenie, ako je performance, v ktorom je vizuálne vnímanie umeleckých udalostí zbavené.

V tomto zmysle poslúžil ako predmet štúdia pre interpretačné disciplíny ako napr psychológia (Gestalt), zaujímajú sa o spôsob, akým vnímame realita a organizujeme si to mentálne.

V tomto zmysle vizuálne umenie venuje veľkú pozornosť dynamike, ktorá existuje v jeho dielach medzi pozadím a znázornenou postavou, medzi obrysom, tendenciami k zoskupovaniu prvkov a spôsobom, akým sa vytvárajú emocionálne, estetické a emocionálne efekty. dokonca aj etické okolo toho, čo je vnímané.

Môže vám slúžiť: Umelecké dielo.

Dejiny výtvarného umenia

Tradičné výtvarné umenie má svoju históriu, pretože pochádza z najstarších dôb ľudstva, najmä z čias ľudstva maľovanie Y sochárstvo. Avšak po zmene technologickej paradigmy, že Priemyselná revolúcia a následné technologické revolúcie dvadsiateho storočia, dnes existujú moderné aspekty ako napr Fotografovanie alebo kino, a ďalšie ešte novšie ako videoart, net.art (umenie na internete), Land Art respdeje alebovýkon. Dejinami výtvarného umenia sú dejiny a inovácie stále odvážnejší.

Na čo slúži výtvarné umenie?

Vizuálne umenie môže otvoriť vaše oči určitým významom, ktoré sa neberú do úvahy.

Zhodnime sa na tom, že umenie, ako povedal Oscar Wilde, je to zbytočné. Inými slovami, nemá praktické využitie, nie je ekonomicky zameniteľný, ani neslúži na opravu kachlí pri poškodení v zime.

Vizuálne umenie má však často dekoratívne aplikácie v domácnostiach, budovách alebo jednoducho v interiéri mesto, Ako mestské umenie (ulica umenie), ktoré môžu divákovi poskytnúť určitý pocit harmónie alebo naopak otvoriť jeho oči určitým významom, o ktorých bežne ani neuvažuje.

Klasifikácia výtvarných umení

Výtvarné umenie je početné a zahŕňa aspoň tieto kategórie:

  • Tradičné výtvarné umenie: maľba, sochárstvo, architektúra, Kreslil, Zaznamenané.
  • Výtvarné umenie 20. storočia: fotografia, kino, kinetické umenie, abstraktné umenie, Land art (umenie s pôdou alebo pôdou samotnou), mestské umenie, graffiti, výkon.
  • Digitálne umenie alebo umenie New Age: videoart (multimediálne umenie), net.art, digitálne umenie, fanart a inštalácie (spojenie sochy, maľby a rôznych prvkov plasty okolo určitého priestoru).

Charakteristika výtvarného umenia

Vizuálne umenie, chápané ako globálna kategória, má tieto vlastnosti:

  • Transdisciplinarita. Tento pojem znamená, že výtvarné umenie sa pohybuje medzi rôznymi disciplínami, namiesto toho, aby zostalo uviaznuté len v jednej alebo rešpektovalo „hranice“ medzi nimi. V zásade môžete použiť akúkoľvek techniku, tvar resp tradície a skombinujte ho s akýmkoľvek iným, ktorý je vhodný.
  • Inklinuje k privlastňovaniu. Výtvarné umenie má tendenciu recyklovať predchádzajúce alebo tradičné trendy a skúmania a prostredníctvom intervencií a ironických zvratov ich znovu označiť novými vrstvami významu.
  • Je to globálne umenie. Veľmi dobre si poradí v heterogénnom a kontaminovanom imaginárnom prostredí globalizácia, kde sa len málo vecí považuje za „čisté“ alebo „nehybné“ a cení sa miešanie a odvaha.
  • Spravujte stratégie expozície. Neuspokojí sa s múzeami a kontrolovanými priestormi, ale vtrhne do mestského prostredia, hľadá diváka a často od neho vyžaduje určitú spoluprácu alebo spoluúčasť na tvorbe diela.
!-- GDPR -->